info@panadisplay.com
Arhitektura računalnika

Arhitektura računalnika

Mar 11, 2019

V računalniškem inženirstvu je računalniška arhitektura sklop pravil in metod, ki opisujejo funkcionalnost, organizacijo in implementacijo računalniških sistemov. Nekatere definicije arhitekture ga definirajo kot opisovanje zmogljivosti in programskega modela računalnika, ne pa tudi določene izvedbe. V drugih definicijah računalniška arhitektura vključuje načrtovanje arhitekture niza navodil, načrtovanje mikroarhitekture, načrtovanje logike in izvedbo.