info@panadisplay.com
Digitalna obdelava signalov

Digitalna obdelava signalov

Mar 11, 2019

Digitalna obdelava signalov (DSP) je uporaba digitalne obdelave, na primer z računalniki ali bolj specializiranimi procesorji digitalnih signalov, za izvajanje številnih operacij obdelave signalov. Signali, obdelani na ta način, so zaporedje števil, ki predstavljajo vzorce zvezne spremenljivke v domeni, kot je čas, prostor ali frekvenca.


Digitalna obdelava signalov in obdelava analognih signalov sta podpolja obdelave signalov. DSP aplikacije vključujejo obdelavo zvoka in govora, sonar, radarsko in drugo obdelavo senzorjev, spektralno gostoto, statistično obdelavo signalov, digitalno obdelavo slik, obdelavo signalov za telekomunikacije, nadzorne sisteme, biomedicinsko inženirstvo, seizmologijo.


DSP lahko vključuje linearne ali nelinearne operacije. Nelinearna obdelava signalov je tesno povezana z identifikacijo nelinearnih sistemov in se lahko izvaja v časovnih, frekvenčnih in prostorsko-časovnih področjih.


Uporaba digitalne računske obdelave za obdelavo signalov omogoča številne prednosti pred analogno obdelavo v številnih aplikacijah, kot so odkrivanje in popravljanje napak pri prenosu ter stiskanje podatkov. DSP se uporablja za pretakanje podatkov in statičnih (shranjenih) podatkov.