info@panadisplay.com
Digitalna obdelava signalov Vzorčenje signalov

Digitalna obdelava signalov Vzorčenje signalov

Mar 11, 2019

Za digitalno analizo in manipulacijo analognega signala mora biti digitaliziran z analogno-digitalnim pretvornikom (ADC). [3] Vzorčenje se običajno izvaja v dveh fazah, diskretizaciji in kvantizaciji. Diskretizacija pomeni, da je signal razdeljen na enake časovne intervale, vsak interval pa je predstavljen z eno meritvijo amplitude. Kvantizacija pomeni, da se vsako merjenje amplitude približa z vrednostjo iz končnega niza. Zaokroževanje realnih števil na cela števila je primer.


Nyquist-Shannonov izrek za vzorčenje navaja, da se signal lahko natančno rekonstruira iz njegovih vzorcev, če je frekvenca vzorčenja večja od dvakratne najvišje frekvenčne komponente v signalu. V praksi je pogostnost vzorčenja pogosto bistveno višja od dvakratne frekvence Nyquista.


Teoretične DSP analize in izpeljanke se običajno izvajajo na modelih diskretnih signalov brez amplitude netočnosti (napaka kvantizacije), "ustvarjene" z abstraktnim procesom vzorčenja. Numerične metode zahtevajo kvantiziran signal, kot so tisti, ki jih proizvaja ADC. Rezultat obdelave je lahko frekvenčni spekter ali niz statističnih podatkov. Toda pogosto je to še en kvantiziran signal, ki ga pretvorimo nazaj v analogno obliko z digitalno-analognim pretvornikom (DAC).