info@panadisplay.com
Vgrajene zunanje naprave

Vgrajene zunanje naprave

Mar 08, 2019

Vgrajeni sistemi govorijo z zunanjim svetom prek zunanjih naprav, kot so:


Serijski komunikacijski vmesniki (SCI): RS-232, RS-422, RS-485, itd.

Sinhroni serijski komunikacijski vmesnik: I2C, SPI, SSC in ESSI (izboljšan sinhroni serijski vmesnik)

Univerzalna serijska vodila (USB)

Večpredstavnostne kartice (SD kartice, Compact Flash itd.)

Omrežja: Ethernet, LonWorks itd.

Fieldbusi: CAN-Bus, LIN-Bus, PROFIBUS itd.

Časovniki: PLL (i), enote za zajemanje / primerjanje in časovne obdelave

Diskretni IO: vhod / izhod splošnega namena (GPIO)

Analogno na digitalno / digitalno v analogno (ADC / DAC)

Odpravljanje napak: JTAG, ISP, vrata BDM, BITP in DB9.