info@panadisplay.com
Seznam knjižnic 3D grafike Nizko-raven 3D API

Seznam knjižnic 3D grafike Nizko-raven 3D API

Mar 14, 2019

Ti API-ji za 3D računalniško grafiko so še posebej priljubljeni:


 • Direct3D (podmnožica DirectX)

 • Glide

 • Mantle, ki ga je razvil AMD.

 • Metal je razvil Apple.

 • MonoGame

 • OpenGL in jezik senčenja OpenGL

 • OpenGL ES 3D API za vgrajene naprave

 • QuickDraw 3D, ki ga je razvil Apple Computer od leta 1995, opuščen leta 1998

 • RenderMan

 • RenderWare

 • Vulkan

 • LibGCM

Spletni API

 • WebGL je vmesnik JavaScript za API OpenGL-ES-2.x, ki ga spodbuja Khronos. To nedavno postaja vse bolj zanimivo, saj to aplikacijam omogoča uporabo domače grafike.