info@panadisplay.com
Senzorji v naravi

Senzorji v naravi

May 13, 2017

Vsi živi organizmi vsebujejo biološke senzorje s funkcijami, podobnimi funkcijam opisanih mehaničnih naprav. Večina teh je specializiranih celic, ki so občutljive na:

Svetloba, gibanje, temperatura, magnetna polja, gravitacija, vlažnost, vlaga, vibracije, tlak, električna polja, zvok in drugi fizični vidiki zunanjega okolja.

Fizični vidiki notranjega okolja, kot so raztezanje, gibanje organizma in položaj dodatkov (proprioception).

Okoljske molekule, vključno s toksini, hranili in feromoni.

Ocenjevanje interakcije biomolekul in nekaterih kinetičnih parametrov.

Notranji presnovni indikatorji, kot so raven glukoze, nivo kisika ali osmolalnost.

Notranje signalne molekule, kot so hormoni, nevrotransmiteri in citokini.

Razlike med proteini organizma samega in okolja ali tujih bitij.