Dom > Razstava > Vsebine

Postopki dekodiranja videa, ki jih je mogoče pospešiti

Mar 12, 2019

Postopki za dekodiranje videa, ki jih lahko današnja sodobna strojna oprema GPU pospeši, so:


Odškodnina gibanja (mocomp)

Inverzna diskretna kosinusna transformacija (iDCT)

Inverzna telecine 3: 2 in 2: 2 popravek navzdol

Inverzno spremenjena diskretna kosinusna transformacija (iMDCT)

Filter za deblokiranje v zanki

Napovedovanje znotraj okvirja

Inverzno kvantiziranje (IQ)

Dekodiranje spremenljive dolžine (VLD), bolj splošno znano kot pospešek na ravni rezine

Prostorsko-časovno deinterlacing in samodejno prepletanje / progresivno odkrivanje virov

Obdelava bitnega toka (kontekstno prilagodljivo kodiranje s spremenljivo dolžino / kontekstno prilagodljivo binarno aritmetično kodiranje) in popolno pozicioniranje pikslov.