info@panadisplay.com
3.4 Platforma FT90x

3.4 Platforma FT90x

Apr 26, 2019

3.4 Platforma FT90x

Ta razdelek obravnava nalaganje primera na platformo FT90x.

3.4.1 Zahteve glede strojne opreme

 Kartica EVE modula (npr. ME810A-HV35R, ME812A-WH50R, ME813A-WH50C)

 Modul UMFTPD2A za program / debug

 Plošča FT900 (npr. MM900EVx)

 Mikro USB kabli

Modul MM900EVx je priključen na vrh deske ME8xx, kot je prikazano na sliki 3.6. USB

mikro kabel se uporablja za napajanje obeh plošč prek konektorja na MM900EVx.

Modul UMFTPD2A se uporablja za prenos programa na kartico FT900 prek MicroMatch

priključek za tračni kabel. Povezuje se z računalnikom prek drugega mikro USB kabla, ki zagotavlja napajanje

in komunikacije z UMFTPD2A iz gostiteljskega računalnika. Nadaljnje podrobnosti najdete v

podatkovni list.

image

Opomba: Rumene in oranžne žične sponke so za UART komunikacijo med FT900 in računalnikom preko rezervne

UART kanal na UMFTPD2A in niso potrebni za programiranje FT900 ali za izvajanje kode

vzorcev. Potreben je samo sivi trak.

3.4.2 Zahteva po programski opremi

 Orodje FT900. Glejte AN_325 FT900 Toolchain Installation Guide.

 Programski paket za to opombo za uporabo (glejte razdelek 3)

3.4.3 Struktura mape

Datoteka z zipom podpira različne platforme. Glavne datoteke, povezane s platformo FT900, so:

 Mapa "Project FT90x" vsebuje projektno datoteko.

 Izvorne datoteke so vključene v mapo Src.

 Datoteke glave so vključene v mapo Hdr in Hdr FT90x.

 Datoteke knjižnice, kot so fatfs, so vključene v bin FT90x (glej opombo spodaj).

 Mapa Test vsebuje vse podporne datoteke, ki jih je treba namestiti na kartico SD (za

na primer bitne slike). (glej opombo spodaj)

Vse podrobnosti so navedene v datoteki readme, ki je vključena v paket zip projekta.

Opomba: Za različice Arduino in FT900 nekaterih vzorcev je potrebna kartica FAT, ki je formatirana. Vse datoteke v

mapo »Test« je treba kopirati v korenski imenik kartice SD. Knjižnica libfatfs.a mora biti tudi

vključeni v projekt, ko se program izvaja na platformi FT900. Mogoče so mape Test in bin F90x

prazno v primerih, ko vzorčna koda ne zahteva, da se slike itd shranijo na kartico SD.

3.4.4 Odvisnosti

Aplikacija uporablja knjižnice SPI, UART itd., Ki jih ponuja FTDI kot del orodja FT900.

V kodo morajo biti vključene tudi naslednje datoteke z glavami: ff.h, ffconf.h, diskio.h in integer.h.

Za nadaljnje podrobnosti o uporabi orodja FT900 glejte AN_325 (FT900 Toolchain Installation Guide) in

AN_381 Primer aplikacije za primer uvoza projekta v FT900 IDE.

3.4.5 Nalaganje projekta

Za uvoz projekta v IDE Eclipse izberite Datoteka File Uvozi.

Nato izberite Splošno Pro Obstoječi projekti v delovni prostor

Nato izberite korenski imenik, kjer je bil programski paket shranjen v računalniku.

Opomba: Ne izberite "Kopiraj projekte v delovni prostor", ker to ne kopira vseh zahtevanih datotek.

Projekt se mora zdaj prikazati v oknu Project Explorer.

image

3.4.6 Konfiguriranje projekta

Pred zagonom demo zagotovite, da je projekt konfiguriran za pravilno ploščo FT8xx in

velikost zaslona v datoteki FT_Platform.h, ki jo je mogoče odpreti iz okna Raziskovalec rešitev

v programu Visual Studio. Za podrobnosti glejte poglavje 4. \ t

3.4.7 Projektna gradnja

Z desno miškino tipko kliknite projekt in izberite gradnjo projekta. Napredek je mogoče spremljati

v oknu ukazne mize.

3.4.8 Prenos projekta

Lahko uporabite “FT900Prog GUI Launcher” za prenos binarno generiranega v FT900 pomnilnik.

“FT900Prog GUI Launcher” je nameščen skupaj z Eclipse za FT900.

image

Za druge možnosti prenosa in razhroščevanja glejte AN_325 FT900 Toolchain Installation Guide.