info@panadisplay.com
Začnite risati primitivno grafiko

Začnite risati primitivno grafiko

Apr 26, 2019

image

Parametri

Jih ni

Kontekst grafike

Jih ni

Poglej tudi

Jih ni


image

Parametri

Jih ni

Opis

Priporočljivo je, da imate za vsak BEGIN END. Ker lahko napredni uporabniki

Izogibajte se uporabi END, da shranite dodatna grafična navodila na prikazovalnem seznamu

OVEN.

Kontekst grafike

Jih ni

Poglej tudi

ZAČETI


image

Parametri

dest

Prikaz seznama na seznamu, ki ga želite preskočiti.

Kontekst grafike

Jih ni

Poglej tudi

CALL


image

Parametri

premer

Širina črte v 1/16 slikovnih pik. Začetna vrednost je 16.

Opis

Nastavi širino narisanih črt. Širina je razdalja od središča črte do

najbolj oddaljeno narisano slikovno piko, v enotah 1/16 slikovnih pik. Veljavno območje je od 16 do 4095

v smislu enajstih enot slikovnih pik.

Upoštevajte, da bo ukaz LINE_WIDTH vplival na LINIJE, LINE_STRIP, RECTS,

Primitive EDGE_STRIP_A / B / R / L.

Primeri

Druga vrstica je narisana s širino 80, za polmer 5 slikovnih pik:

image

Kontekst grafike

Vrednost širine je del konteksta grafike, kot je opisano v razdelku 4.1

Poglej tudi

Jih ni


image

Parametri

m

Registriranje makra za branje. Vrednost 0 pomeni, da bo FT800 prevzel ukaz

od REG_MACRO_0 za izvedbo. Vrednost 1 pomeni, da bo FT800 prenesel

ukaz iz REG_MACRO_1 za izvedbo. Vsebina REG_MACRO_0 ali

REG_MACRO_1 mora biti veljaven ukaz v seznamu prikazov, sicer pa obnašanje

je neopredeljeno.

Kontekst grafike

Jih ni

Poglej tudi

Jih ni


image

Parametri

velikosti

Polmer točke v 1/16 slikovnih pik. Začetna vrednost je 16.

Opis

Nastavi velikost narisanih točk. Širina je razdalja od središča točke

na najbolj oddaljeno narisano slikovno piko, v enotah 1/16 slikovnih pik. Veljavno območje je od 16 do

8191 glede na 1/16 enoto slikovnih pik.

Primeri

Druga točka je narisana s širino 160, za polmer 10 slikovnih pik:

image

Kontekst grafike

Vrednost velikosti je del grafičnega konteksta, kot je opisano v razdelku 4.1

Poglej tudi

Jih ni


image

Parametri

Jih ni

Opis

Obnovi trenutni grafični kontekst, kot je opisano v razdelku 4.1. Štiri (4) ravni

SAVE in RESTORE sta na voljo v FT800. Vsak dodatni RESTORE_CONTEXT bo

naložite privzete vrednosti v trenutni kontekst.

Primeri

Shranjevanje in obnavljanje konteksta pomeni, da je drugo »G« narisano v rdeči barvi namesto

modra:

image

Kontekst grafike

Jih ni

Poglej tudi

SAVE_CONTEXT


image

Parametri

Jih ni

Opis

CALL in RETURN imata poleg trenutnega kazalca 4 nivoje skladov. Kaj

Dodatni CALL / RETURN bo povzročil nepričakovano vedenje.

Kontekst grafike

Jih ni

Poglej tudi

CALL


image

Parametri

Jih ni

Opis

Shrani trenutni grafični kontekst, kot je opisano v razdelku 4.1. Vse dodatno

SAVE_CONTEXT zavrže najzgodnejši shranjeni kontekst.

Primeri

Shranjevanje in obnavljanje konteksta pomeni, da je drugo »G« narisano v rdeči barvi namesto

modra:

image

Kontekst grafike

Jih ni

Poglej tudi

RESTORE_CONTEXT


image

Parametri

premer

Širina škarijastega pravokotnika v pikslih. Začetna vrednost je 512.

Veljavno območje vrednosti je od 0 do 512.

višine

Višina škarijastega pravokotnika v pikslih. Začetna vrednost je 512.

Veljavno območje vrednosti je od 0 do 512.

Opis

Nastavi širino in višino pravokotnika s škarjastimi sponkami, ki omejuje območje za risanje.

Primeri

Nastavitev 40 x 30 škarjastih pravokotnikov posname jasno in risano bitno sliko:

image

Kontekst grafike

Vrednosti širine in višine so del grafičnega konteksta 4.1

Poglej tudi

Jih ni


image

Parametri

x

Koordinata x pravokotnika škarjastega posnetka v pikslih. Začetna vrednost je 0

y

Koordinata y pravokotnika škarjastega posnetka v pikslih. Začetna vrednost je 0

Opis

Nastavi zgornji levi položaj škarijastega pravokotnika, ki omejuje območje za risanje.

Primeri

Nastavitev 40 x 30 škarjastih pravokotnikov posname jasno in risano bitno sliko:

image

Kontekst grafike

Vrednosti x in y sta del grafičnega konteksta 4.1

Poglej tudi

Jih ni

image

Parametri

func

Določa testno funkcijo, eno od NIKOLI, MANJ, LEQUAL, VELIKO, GEQUAL,

EQUAL, NOTEQUAL ali ALWAYS. Začetna vrednost je VEDNO. O vrednosti

od teh konstant preglejte sliko 8: Konstante ALPHA_FUNC

ref

Določa referenčno vrednost za preskus šablone. Začetna vrednost je 0

masko

Določa masko, ki je ANDed z referenčno vrednostjo in shranjeno šablono

vrednost. Začetna vrednost je 255

Opis

Stencil test zavrne ali sprejme slikovne pike, odvisno od rezultata testne funkcije

definiran v parametru func, ki deluje na trenutno vrednost v medpomnilniku matrice

glede na referenčno vrednost.

Primeri

Nacrtajte dve točki, pri čemer povečajte šablono na vsaki slikovni plošči, nato pa narišite vrednosti z vrednostjo

2 z rdečo:

image

Kontekst grafike

Vrednosti func, ref in mask so del grafičnega konteksta, kot je opisano v

oddelek 4.1

Poglej tudi

STENCIL_OP, STENCIL_MASK

image

Parametri

masko

Maska, ki omogoča pisanje šablona. Začetna vrednost je 255

Kontekst grafike

Vrednost maske je del grafičnega konteksta, kot je opisano v razdelku 4.1

Poglej tudi

STENCIL_FUNC, STENCIL_OP, TAG_MASK