info@panadisplay.com
CMD_GRADIENT - Nariši gladko barvno prelivnost

CMD_GRADIENT - Nariši gladko barvno prelivnost

Apr 27, 2019

image

Prototip C

void cmd_gradient (int16_t x0,

int16_t y0,

uint32_t rgb0,

int16_t x1,

int16_t y1,

uint32_t rgb1);

Parametri

x0

x-koordinata točke 0, v slikovnih pikah

y0

y-koordinata točke 0, v slikovnih pikah

rgb0

Barva točke 0, kot 24-bitna RGB številka. R je najpomembnejši8 bitov, B je

najmanj. Tako je 0xff0000 svetlo rdeča.

x1

x-koordinata točke 1, v slikovnih pikah

y1

y-koordinata točke 1, v slikovnih pikah

rgb1

Barva točke 1. \ T

Opis

Vse vrednosti korakov barve so izračunane na podlagi gladke krivulje, ki je interpolirana

parameter RGB0 do RGB1. Enačba za gladko krivuljo je neodvisna

izračunana za vse tri barve in uporabljena enačba je R0 + t * (R1 - R0), kjer je t

interpolirana med 0 in 1. Gradient je treba uporabiti s funkcijo Scissor, da dobite

predvideni prikaz preliva.

image

image

image

image