info@panadisplay.com
CMD_LOGO - Predvajaj animacijo logotipa FTDI

CMD_LOGO - Predvajaj animacijo logotipa FTDI

Apr 27, 2019

image

Ukaz z logotipom povzroči, da je procesor s soprocesorjem predvajal kratko animacijo

Logotip FTDI. Med predvajanjem logotipa MCU ne sme dostopati do nobenih virov FT800. Po

Preteklo je 2,5 sekunde, stroj soprocesorja zapisuje ničlo v REG_CMD_READ in

REG_CMD_WRITE in začne čakati na ukaze. Ko je ta ukaz dokončan,

MCU zapiše naslednji ukaz na začetni naslov RAM_CMD.

Prototip C

void cmd_logo ();

image