info@panadisplay.com
Kodiranje ukazov

Kodiranje ukazov

Apr 26, 2019

4.2 Kodiranje ukazov

Vsak ukaz v seznamu prikazov ima 32-bitno kodiranje. Najpomembnejši deli kode

določite ukaz. Parametri ukazov (če obstajajo) so najmanj prisotni

pomembnih bitov. Vsi biti, označeni kot rezervirani, morajo biti nič.

Omenjene so primitivne grafike, ki jih podpira FT800, in njihove ustrezne vrednosti

spodaj

Tabela 4 Seznam FT800 grafike

image

Omenjeni so različni formati bitnih slik, ki jih podpira FT800, in njihove ustrezne vrednosti

spodaj

image

4.3 Skupine ukazov

4.3.1 Nastavitev stanja grafike

ALPHA_FUNC nastavi funkcijo alfa testa

BITMAP_HANDLE nastavi ročico bitne slike

BITMAP_LAYOUT nastavite format pomnilnika izvorne bitne slike in postavitev za

trenutni ročaj

BITMAP_SIZE je nastavil risanje bitnih slik na zaslonu za trenutni ročaj

BITMAP_SOURCE nastavi izvorni naslov za grafiko bitne slike

BITMAP_TRANSFORM_A-F je nastavil komponente matrike transformacije bitne slike

BLEND_FUNC nastavi aritmetiko pikslov

CELL nastavi število celic bitne slike za ukaz VERTEX2F

CLEAR počistite pufre na prednastavljene vrednosti

CLEAR_COLOR_A nastavi jasno vrednost za kanal alfa

CLEAR_COLOR_RGB nastavi jasne vrednosti za rdeče, zelene in modre kanale

CLEAR_STENCIL nastavi jasno vrednost za medpomnilnik

CLEAR_TAG nastavi jasno vrednost za medpomnilnik oznak

COLOR_A nastavi trenutno alfa barvo

COLOR_MASK omogoči ali onemogoči pisanje barvnih komponent

COLOR_RGB nastavi trenutno rdečo, zeleno in modro barvo

LINE_WIDTH nastavite širino črte

POINT_SIZE velikost nastavljene točke

RESTORE_CONTEXT obnovi trenutni grafični kontekst iz kontekstnega sklopa

SAVE_CONTEXT potiska trenutni grafični kontekst v kontekstni sklad

SCISSOR_SIZE nastavi velikost pravokotnika za škarjaste sponke

SCISSOR_XY nastavite zgornji levi kot škarijastega pravokotnika

STENCIL_FUNC nastavi funkcijo in referenčno vrednost za testiranje šablone

STENCIL_MASK nadzoruje pisanje posameznih bitov v ravnini matrice

STENCIL_OP nastavite dejanja preskusa šablon

TAG nastavi trenutno vrednost oznake

TAG_MASK nadzoruje pisanje medpomnilnika oznak


4.3.2 Risanje

BEGIN začne risati primitivno grafiko

END konča risbo primitivne grafike

VERTEX2F dobavlja vozlišče z delnimi koordinatami

VERTEX2II dobavlja vozlišče s pozitivnimi celoštevilskimi koordinatami


4.3.3 Nadzor izvajanja

JUMP izvršuje ukaze na drugem mestu na prikazovalnem seznamu

MACRO izvede en ukaz iz registra makrov

CALL izvede zaporedje ukazov na drugem mestu v

prikazati seznam

RETURN se vrne iz prejšnjega ukaza CALL

DISPLAY konča seznam prikazov


image

image

image