info@panadisplay.com
Ukazi za prikaz seznama

Ukazi za prikaz seznama

Apr 26, 2019

4 Prikaže seznam ukazov

Grafični pogon FT800 vzame navodila iz pomnilnika prikaznih seznamov RAM_DL

v obliki ukazov. Vsak ukaz je dolg 4 bajta in lahko je napolnjen en prikazni seznam

do 2048 ukazov, saj je velikost RAM_DL 8K bajtov. Grafični motor

FT800 izvede ustrezno operacijo v skladu z definicijo ukazov.

4.1 Stanje grafike

Stanje grafike, ki nadzoruje risanje, je shranjeno v grafičnem kontekstu. Posameznik

delih stanja se lahko spremeni z ustreznimi ukazi seznama prikazov (npr

COLOR_RGB) in celotno stanje lahko shranite in obnovite s SAVE_CONTEXT

in ukazi RESTORE_CONTEXT.

Upoštevajte, da je stanje risbe bitne slike posebno: Čeprav je ročica bitne slike del

grafični kontekst, parametri za vsak ročico bitne slike niso del grafike

kontekstu. SAVE_CONTEXT in

RESTORE_CONTEXT. Ti parametri so spremenjeni z uporabo BITMAP_SOURCE,

Ukazi BITMAP_LAYOUT in BITMAP_SIZE. Ko so ti parametri nastavljeni, bodo

lahko uporabite na katerem koli seznamu prikazov, dokler se ne spremenijo.

SAVE_CONTEXT in RESTORE_CONTEXT sta sestavljena iz 4-stopenjskega sklada poleg

trenutni grafični kontekst. Spodnja tabela prikazuje različne parametre v

kontekst grafike.

Tabela 3 Grafični kontekst

image

image