info@panadisplay.com
FT_Gpu_Hal.h

FT_Gpu_Hal.h

May 06, 2019

#ifndef FT_GPU_HAL_H

#define FT_GPU_HAL_H


typedef enum {

FT_GPU_I2C_MODE = 0,

FT_GPU_SPI_MODE,


FT_GPU_MODE_COUNT,

FT_GPU_MODE_UNKNOWN = FT_GPU_MODE_COUNT

} FT_GPU_HAL_MODE_E;


typedef enum {

FT_GPU_HAL_OPENED,

FT_GPU_HAL_READING,

FT_GPU_HAL_WRITING,

FT_GPU_HAL_CLOSED,


FT_GPU_HAL_STATUS_COUNT,

FT_GPU_HAL_STATUS_ERROR = FT_GPU_HAL_STATUS_COUNT

} FT_GPU_HAL_STATUS_E;


typedef struct {

union {

ft_uint8_t spi_cs_pin_no;

ft_uint8_t i2c_addr;

};

union {

ft_uint16_t spi_clockrate_khz; // V KHz

ft_uint16_t i2c_clockrate_khz; // V KHz

};

ft_uint8_t channel_no;

} Ft_Gpu_Hal_Config_t;


typedef struct {

ft_uint8_t rezervirano;

} Ft_Gpu_App_Context_t;


typedef struct {

/ * Skupno število kanalov za libmpsse * /

ft_uint32_t TotalChannelNum;

} Ft_Gpu_HalInit_t;


typedef enum {

FT_GPU_READ = 0,

FT_GPU_WRITE,

} FT_GPU_TRANSFERDIR_T;


typedef struct {

ft_uint32_t dolžina; // IN IN OUT

ft_uint32_t naslov;

ft_uint8_t * medpomnilnik;

} Ft_Gpu_App_Transfer_t;


typedef struct {

Ft_Gpu_App_Context_t app_header;

Ft_Gpu_Hal_Config_t hal_config;


ft_uint16_t ft_cmd_fifo_wp; // koprocesor fifo napisati kazalec

ft_uint16_t ft_dl_buff_wp; // prikaz ukaznega pomnilnika za pisanje


Stanje FT_GPU_HAL_STATUS_E; // OUT

ft_void_t * hal_handle; // IN / OUT

} Ft_Gpu_Hal_Context_t;


/ * Osnovni nivoji API-ja 1 /

ft_bool_t Ft_Gpu_Hal_Init (Ft_Gpu_HalInit_t * halinit);

ft_bool_t Ft_Gpu_Hal_Open (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *);


/ * API-ji za branje / pisanje prenosa neprekinjeno samo z majhnim vmesnim sistemom * /

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_StartTransfer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, FT_GPU_TRANSFERDIR_T rw, ft_uint32_t addr);

ft_uint8_t Ft_Gpu_Hal_Transfer8 (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, vrednost ft_uint8_t);

ft_uint16_t Ft_Gpu_Hal_Transfer16 (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, vrednost ft_uint16_t);

ft_uint32_t Ft_Gpu_Hal_Transfer32 (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, vrednost ft_uint32_t);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_EndTransfer (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *);


/ * API-ji za branje in pisanje za nepretrgan in en prenos, odvisno od velikosti medpomnilnika * /

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_Read (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, prenos Ft_Gpu_App_Transfer_t *);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_Write (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, Ft_Gpu_App_Transfer_t * prenos);


ft_void_t Ft_Gpu_Hal_Close (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_DeInit ();


/ * Branje API-jev funkcije pomočnika * /

ft_uint8_t Ft_Gpu_Hal_Rd8 (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint32_t addr);

ft_uint16_t Ft_Gpu_Hal_Rd16 (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint32_t addr);

ft_uint32_t Ft_Gpu_Hal_Rd32 (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint32_t addr);


/ * Vnos funkcij API-jev pomočnika * /

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_Wr8 (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint32_t addr, ft_uint8_t v);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_Wr16 (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint32_t addr, ft_uint16_t v);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_Wr32 (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint32_t addr, ft_uint32_t v);


/ ************************************************* ****************************** /

/ ************************************************* ****************************** /

/ * API-ji za koprocesor Fifo za branje / pisanje in upravljanje prostora * /

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_Updatecmdfifo (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, število ft_uint16_t);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint32_t cmd);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint8_t * buffer, ft_uint16_t štetje);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_ResetCmdFifo (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_CheckCmdBuffer (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *, število ft_uint16_t);


ft_void_t Ft_Gpu_Hal_ResetDLBuffer (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *);


ft_void_t Ft_Gpu_Hal_StartCmdTransfer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, FT_GPU_TRANSFERDIR_T rw, število ft_uint16_t);


ft_void_t Ft_Gpu_Hal_Powercycle (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_bool_t navzgor);


/ ************************************************* ****************************** /

/ ************************************************* ****************************** /

/ * API za gostiteljske ukaze * /

typedef enum {

FT_GPU_INTERNAL_OSC = 0x48, // privzeto

FT_GPU_EXTERNAL_OSC = 0x44,

} FT_GPU_PLL_SOURCE_T;

typedef enum {

FT_GPU_PLL_48M = 0x62, // privzeto

FT_GPU_PLL_36M = 0x61,

FT_GPU_PLL_24M = 0x64,

} FT_GPU_PLL_FREQ_T;


typedef enum {

FT_GPU_ACTIVE_M = 0x00,

FT_GPU_STANDBY_M = 0x41, // privzeto

FT_GPU_SLEEP_M = 0x42,

FT_GPU_POWERDOWN_M = 0x50,

} FT_GPU_POWER_MODE_T;


#define FT_GPU_CORE_RESET (0x68)


ft_int32_t hal_strlen (const ft_char8_t * s);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_Sleep (ft_uint16_t ms);

ft_void_t Ft_Gpu_ClockSelect (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *, FT_GPU_PLL_SOURCE_T pllsource);

ft_void_t Ft_Gpu_PLL_FreqSelect (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *, FT_GPU_PLL_FREQ_T freq);

ft_void_t Ft_Gpu_PowerModeSwitch (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, FT_GPU_POWER_MODE_T pwrmode);

ft_void_t Ft_Gpu_CoreReset (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_StartTransfer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, FT_GPU_TRANSFERDIR_T rw, ft_uint32_t addr);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_WrMem (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint32_t addr, const ft_uint8_t * buffer, ft_uint32_t dolžina);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_WrMemFromFlash (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint32_t addr, const ft_prog_uchar8_t * buffer, ft_uint32_t dolžina);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_WrCmdBufFromFlash (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, FT_PROGMEM ft_prog_uchar8_t * buffer, ft_uint16_t štetje);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_RdMem (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint32_t addr, ft_uint8_t * buffer, ft_uint32_t dolžina);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_WaitLogo_Finish (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj);

ft_uint8_t Ft_Gpu_Hal_TransferString (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, const ft_char8_t * niz);

ft_void_t Ft_Gpu_HostCommand (Ft_Gpu_Hal_Context_t * gostitelj, ft_uint8_t cmd);

ft_int32_t Ft_Gpu_Hal_Dec2Ascii (ft_char8_t * pSrc, vrednost ft_int32_t);

ft_uint8_t Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty_status (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *);

ft_void_t Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf_nowait (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *, ft_uint8_t *, število ft_uint16_t);

ft_uint16_t Ft_Gpu_Cmdfifo_Freespace (gostitelj Ft_Gpu_Hal_Context_t *);

#endif / * FT_GPU_HAL_H * /