info@panadisplay.com
FT800 od prenosa podatkov na tleh

FT800 od prenosa podatkov na tleh

Nov 02, 2018

3 Prenosi podatkov


FT800 podpira shemo skupnega podatkovnega sporočila, ne glede na to, ali SPI ali I2C

vmesnik je izbran.

FT800 uporablja 4 MB naslovnega prostora za registri grafike, dotika in zvoka

pomnilnik pomnilnika za uporabo z vsakim krmilnikom. Pomnilniška karta je opredeljena v 5. razdelku

FT800 podatkovni list.

Gostitelj bere in zapisuje naslovni prostor FT800 s transakcijami SPI ali I²C. Te

transakcije so opredeljene kot Memory Read, Write Write in Write Write, kot je opisano v

naslednji oddelki.

Oba vmesnika uporabljata enako bajtno naročanje. Več bajtov se pošlje kot "Little Endian". Za

na primer register REG_FREQUENCY po ponastavitvi ima privzeto vrednost 0x02DC6C00. Kdaj

branje te vrednosti je vrstni red byte na vmesniku MCU: 0x00, 0x6Ch, 0xDC, 0x02.

 podatke SPI pošlje najpomembnejši bit prvi, nič v načinu.

 Transakcije I²C so vključene v protokol I²C.

Za operacijo SPI se vsaka transakcija začne s SS_N-jem nizka in se konča, ko je SS_N visoka.

V eni transakciji ni omejitve glede dolžine podatkov, dokler so pomnilniški naslovi

neprekinjeno.

Dostop do naslovnega prostora se izvaja preko treh ukazov vmesnika:

 Memory Host Read

 Host Memory Memory Write

 Host Command Write

Nobenega ukaza ni prebral.

-3.1 Prebiranje gostitelja

Za transakcijo za branje SPI gostiteljica vpiše dva nična bita, ki mu sledi 22-bitni naslov

in lažni bajt. Po skriptnem bajtu se FT800 odziva na vsak bajt gostitelja z branimi podatki

bajtov.

image

Tabela 3.1 FT800 Read Memory Data prek SPI

"X" = ne skrbi, pogosto je nastavljeno na 0.

Med časom berejo podatki FT800 na signal MISO, aktivnost na signalu MOSI

se zanemari.

Za transakcijo za branje pomnilnika I2C se bajtovi pakirajo v protokol I2C, kot sledi. Lutka

bajt ni potreben:

image

-3.2 Zapisovanje gostiteljskega spomina

Za transakcijo zapisa SPI spomin gostitelj zapisuje en bit, čemur sledi ničelni bit, ki mu sledi

22-bitni naslov, ki mu sledijo podatki za pisanje. Vsi podatki se pretakajo z enim samim čipom.

Upoštevajte, da med naslovom in podatki za pisanje ni nobenega lažnega bajta.

V času, ko se na signal MOSI zapišejo podatki na FT800, je aktivnost na signalu MISO

se zanemari.

Za transakcijo zapisovanja pomnilnika I2C se bajti v I2C protokolu pakirajo na naslednji način:

image


-3.3 Host Command Write

Za zapis pisanja ukaza SPI gostitelj zapisuje ničelni bit, ki mu sledi en bit,

ki ji sledi 5-bitni ukaz, ki ji sledita dva bita nič. Vsi podatki se pretakajo z enim samim

izberi čip.

image

Tabela 3.5 FT800 Napišite ukaz nad SPI

V času, ko je ukaz napisan na FT800 na signalu MOSI, je aktivnost na signalu MISO zanemarjena.

Za transakcijo zapisovanja pomnilnika I2C se bajti v I2C protokolu pakirajo na naslednji način:

image

Tabela 3.6 FT800 Napišite ukaz nad I2C

OPOMBA: Izdaja ukaza ACTIVE zbudi FT800 iz stanja pripravljenosti ali mirovanja. ACTIVE

ukaz se opravi s pisanjem treh bajtov od 00h in naslovom nič.

Obstaja le šest ukazov, zato je za vsako posamezno lahko zaželeno ustvariti posamezne klice v strojno-programski opremi

eno:

Ukaz Vrednost (vključno z
bitov 6 in 7)
Opis
Načini napajanja

ACTIVE 0x00 Preklopite iz stanja pripravljenosti / spanja v način delovanja. Napišite
tri bajte od 00h za izdajo ukaza ACTIVE
OSTANI V PRIPRAVLJENOSTI 0x41 Postavite FT800 jedro v stanje pripravljenosti. Odklopi ure, PLL in
Oscilator ostane vklopljen (privzeto).
SLEEP 0x42 Postavite jedro FT800 v način mirovanja. Odklopi ure, PLL in
Oscilator off.
PWRDOWN 0x50 Izklopite 1.2V notranji regulator. Ura, PLL in
Oscilator off.
Preklapljanje ure

CLKEXT 0x44 Omogoči vnos PLL iz kristalnega oscilatorja ali zunanjega vhoda
ura.
CLK48M 0x62 Preklopite PLL izhodno uro na 48MHz (privzeto).
CLK36M 0x61 Preklopite PLL izhodno uro na 36MHz.
Razno

CORERST 0x68 Pošljite ponastavitveni impulz na jedro FT800. Vsi registri in stanje
stroji bodo ponastavljeni.

Tabela 3.7 Komande FT800